„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”

Kwi 29, 2021

Szanowni Państwo,

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska i jest skierowany do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem i zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

W razie dodatkowych pytań, informacji udziela pracownik WARR SA, p. Alicją Tiukało (alicja.tiukalo@warr.pl), pod numerem telefonu 887 350 165.

 

 

 

Share This