Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI 2017

AKTUALNOŚCI


 

Konkurs – Sołtys Roku 2017

Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania kandydatur „swoich” Sołtysów do konkursu „Sołtys Roku”. Urząd Gminy będzie przyjmował zgłoszenia do 28 lutego 2018 r.

czytaj dalej

Inwestycyjnie w gminie Malczyce

Dzięki pozyskanemu przez gminę Malczyce w latach 2016- 2018 dofinansowaniu w kwocie ponad 12 mln zł zrealizowane zostaną ważne inwestycje gminne. Budżet gminy Malczyce zasilony tak znaczącymi środkami pozwoli na realizację zadań, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców

czytaj dalej

Najwyższy budżet w historii gminy!

Dochody mają wynieść prawie 32 mln zł, a wydatki 38 mln zł. Deficyt ma być pokryty z własnych środków będących na rachunku gminy, które na koniec roku wyniosły ponad 8 mln zł…

czytaj dalej

Pomóż szkole wybrać patrona!

społeczność szkolna poszukuje autorytetów znanych i nieznanych oraz ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na rozwój i funkcjonowanie naszej placówki na przestrzeni lat ….

czytaj dalej

Jaki był rok 2017 w gminie Malczyce?

tego co udało się osiągnąć w okresie, który właśnie się zakończył, a nad czym można jeszcze popracować. W gminie Malczyce czas wytężonej pracy wprawdzie nie minął, trwa realizacja kluczowych inwestycji, jednak warto podsumować pracę i podejmowane inicjatywy w 2017 roku….

czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach ogłoszonego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w gminie Malczyce

Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2018 r. Przypominamy też o trwającym do 18 stycznia konkursie!

czytaj dalej