70-lecie Parafii Prawosławnej w Malczycach oraz 35-lecie probostwa ks. mitrata Michała Szlagi

Lip 1, 2020

27 czerwca parafia Polskiego Kościoła Prawosławnego pw. Zwiastowania Przenajświętszej Marii Bogarodzicy w Malczycach obchodziła swój jubileusz. 70-lecie jej istnienia zbiegło się z 35 rocznicą probostwa ks. Mitrata Michała Szlagi, który swoją posługę w Malczycach pełni od 1985 roku.

Uroczystą Świętą Liturgię z okazji jubileuszu celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Ordynariusz Wojska Polskiego, we Mszy Świętej uczestniczyli również zaproszeni goście, bracia w kapłaństwie świętego kościoła, duchowieństwo siostrzanego kościoła rzymskokatolickiego oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w tym m.in. wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, przewodnicząca Rady Gminy Monika Krzywdzińska, starosta powiatu średzkiego Krzysztof Szałankiewicz oraz były marszałek województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski.

Parafianie oraz ks. mitrat Michał Szlaga przyjęli gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz duchowego wkładu w budowanie Chrześcijańskiej Wspólnoty Parafialnej.

Parafia Prawosławna  w Malczycach jest jedną z 45 parafii Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew od 1950 r. pełni funkcję świątyni prawosławnej i w związku z tym w latach 1953-1954 r. została dostosowana do tych potrzeb. Ikonostas, pochodzący z przełomu XIX i XX w., został sprowadzony z cerkwi św. Michała Archanioła w Kulnie na Lubelszczyźnie. W latach 1987–1997 dokonano kapitalnego remontu cerkwi, uzupełniono też wyposażenie wnętrza.

W powiecie średzkim jest to jedyna z tak okazałych świątyń. Do Parafii w Malczycach przynależy ponad 100 rodzin. Msze odprawiane są w każda niedzielę o godz. 10:00.

 

Od lewej: ks.mitrat Michał Szlaga, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Ordynariusz Wojska Polskiego oraz diakon Dariusz Makuch.

Share This