30 lat samorządu terytorialnego /1990 – 2020/

30 lat temu, nastąpiło odrodzenie samorządu terytorialnego. Uchwalona przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie gminnym, dała podstawy społeczności lokalnej do współdecydowania o części spraw publicznych. 27 maja 1990 roku Polacy po raz pierwszy wybierali w swoich gminach radnych. Polska rzeczywistość zaczęła zmieniać się na lepsze.

Okrągły rocznica skłoniła nas do refleksji i podsumowań, pragniemy przypomnieć Państwu historię naszego samorządu.

W ciągu tych 30 lat funkcję wójta gminy Malczyce sprawowało 6 osób. W latach 1990 – 2002 wójta gminy wybierała na sesji rada gminy. Od 2002 roku wyboru dokonywali mieszkańcy. Funkcję wójta pełnili: w 1990 roku Czesław Pasierbek, w latach 1990-1994 Jolanta Klimkiewicz, 1994-2002 Witold Miśkiewicz, 2002-2010 Czesław Dudziński, 2010-2014 Ryszard Skuła, a w 2014 stanowisko wójta objął Piotr Frankowski.

Rada Gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego wyłonionym
w drodze wyborów samorządowych. Ustawa o samorządzie gminnym ustala liczbę radnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W latach 1990-2002 Rada Gminy Malczyce liczyła 18 radnych, od 2002 roku jest ich 15.
Najdłuższy staż w Radzie Gminy mają: radny Zbigniew Dudziński (Rusko), zasiadający w radzie od 1990 roku (8 kadencji), radna Leokadia Gancarz (Malczyce –  6 kadencji) i radny Stefan Grycz (Wilczków – 5 kadencji).

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, zakres jego działań określa rada gminy w statucie sołectwa. Najdłuższy staż jako sołtysi mają Zbigniew Dudziński – sołtys Ruska (7 kadencji), Józef Listwan – sołtys Chomiąży (5 kadencji) i Stanisław Grad – sołtys Rachowa (5 kadencji).

Aktywni mieszkańcy to aktywny samorząd. Na terenie gminy zarejestrowanych jest kilkanaście organizacji pozarządowych. Najdłużej działającą jest Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic (od 2001 roku), której celem jest zdobywanie
i rozpowszechnianie  wiedzy o historii i współczesności gminy Malczyce.

Tegoroczna okrągła rocznica to okazja, aby wspólnie świętować polską samorządność, a także dowiedzieć się więcej na jej temat. Dzisiaj gościem wójta gminy Malczyce był dr nauk prawnych Bogdan Cybulski były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, wieloletni  doradca Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, a także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, który z samorządem związany jest od początku.

Z całej rozmowy w najbliższym czasie zaprezentujemy film.

 

Share This