Zaznacz stronę

Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Sty 11, 2018

W ramach współpracy oraz porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Malczyce oraz Starostwem Powiatowym trwają obecnie wspólne prace przy przebudowie i budowie fragmentów chodnika przy ul. Sienkiewicza w Malczycach.

W ramach porozumienia wybudowano fragment chodnika przy ul.Ogrodowej, obniżono również krawężniki w istniejącym już chodniku, aby możliwe było usytuowanie w tym miejscu przejścia dla pieszych. Podczas trwających prac zamontowano oznakowanie pionowe oraz namalowano ,,pasy’’ w miejscu powstałego przejścia.

Dodatkowo dobudowano również fragment chodnika od strony skweru, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca powódź. Zakres prac polegał też na oczyszczeniu pobocza biegnącego między budynkami przy ul Sienkiewicza przy wyżej wspomnianym skwerze.

Zadanie to jest wynikiem rozmów toczonych od dawna ze Starostą Średzkim dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w otoczeniu infrastruktury powiatowej oraz dzięki głosom mieszkańców, którzy wskazali to miejsce za niebezpieczne. Wybudowany fragment chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale również dzieci i młodzież zmierzających do Domu Kultury. Zadanie to jest finansowane w połowie przez Gminę Malczyce oraz Powiat. Kolejnym naszym wspólnym przedsięwzięciem będzie przebudowa chodnika przy ul. Mazurowickiej. Mam nadzieję że takich zadań wspólnie z panem Starostą wykonamy jeszcze wiele – podsumował wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Share This