Wójt gminy Piotr Frankowski odebrał promesę z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego

Kwi 16, 2018

Wójt gminy Malczyce odebrał promesę w kwocie 50 tys. zł.
10 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Iwona Krawczyk wręczyli samorządowcom promesy.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 69 wniosków. Komisja konkursowa wyłoniła 22, które otrzymały dofinansowanie. Wśród nich Malczyce zostały wysoko ocenione – gmina znalazła się na 2 miejscu, otrzymała maksymalną kwotę dotacji – 50 tys zł.

„Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” to konkurs, dzięki któremu można otrzymać dotację na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi.

Co zyskamy?

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach, z przeznaczeniem na miejsce przygotowywania do pływania oraz wyciągania kajaków.

Planowany do realizacji projekt będzie polegał w pierwszej kolejności na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry. Teren przy hangarze zostanie wyrównany wraz z wykonaniem nowej nawierzchni. Na obszarze działki dobudowany zostanie obiekt pełniący funkcje sanitarne (m.in. prysznic, toalety). Przygotowane zostanie specjalne miejsce do mycia, czyszczenia kajaków oraz stojaki do zawieszenia sprzętu. Na przygotowanym terenie zamontowane zostaną obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wykonane zostanie palenisko na ognisko.
W ramach zadania teren zostanie oświetlony. Wprost z przygotowanego placu wykonane zostanie łagodne zejście do rzeki umożliwiające przeciągnięcie kajaków.

Termin zakończenia prac planowany jest na sierpień 2018 r. Całość inwestycji wyniesie 100 tys. zł. z czego 50 tys. zł to koszt otrzymanej dotacji, reszta zostanie pokryta z budżetu gminy.

 

Share This