Wójt Gminy Malczyce zaprasza do udziału w Programie „Kreatywni w Gminie Malczyce”

Kwi 10, 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Malczyce zaprasza do udziału w Programie „Kreatywni w Gminie Malczyce”

W ramach programu wspierane będą projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program polega na wsparciu finansowym przez gminę oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu uzyskanie trwałych efektów poprawiających standardy życia, wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istniejącej infrastruktury. Założeniem programu jest także aktywizacja mieszkańców, którzy poprzez wspólną pracę i realizację zadań, uzyskują wymierne efekty i podnoszą poziom życia społecznego.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu realizatorowi projektu, środków rzeczowych niezbędnych do jego realizacji, w postaci materiałów, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług. Od wnioskodawców wymagany jest wkład własny finansowy lub w postaci pracy własnej.

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 5.000 zł.

Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej gminy www.malczyce.wroc.pl.

Wnioski projektowe można składać w terminie od dnia 11.04.2018 r. do dnia 2.05.2018 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:

 

Regulamin – więcej załącznik
Wniosek – wersja doc. –więcej załącznik

 

Share This