Umowa na dofinansowanie przebudowy ul. 1-go Maja

Maj 15, 2019

13 maja 2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy ul. 1-go Maja.
Dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 416 474 zł.

Przypominamy, że w ramach inwestycji planowane jest m.in. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, przygotowanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, w tym zatoki autobusowej, modernizacja i wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych zjazdów oraz zarurowanie rowu melioracyjnego, zasypanie i utworzenie pasów zieleni. Całkowita wartość inwestycji wynosi 891 363, 90 zł.

Zakończenie prac remontowych zaplanowano na 15 września 2019 r., a ich wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z Wińska.

Share This