Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr LII/2018

Wrz 13, 2018

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr LII/2018, która odbędzie się w dniu 18 września  2018 r. /wtorek/ o godz. 1400,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Malczycach
 3. Przyjęcie protokołów z sesji L i LI.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

–  (pr. nr 147)  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

– (pr. nr 148)   w sprawie zmiany Uchwały Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia  19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach

–  (pr. nr 149)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

– (pr. nr 150)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce.

– (pr. nr 151)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r.

– (pr. nr 155)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości   gruntowej  zabudowanej  budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym   własność Gminy Malczyce.

– (pr. nr 156)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rachów

– (pr. nr 157)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rusko 

 1. Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2018/2019
 2. Informacja na temat projektu nowego statutu gminy oraz statutu sołectw.
 3. 15 minut dla wyborców i sołtysów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje przewodniczącego.
 6. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce

(-) Marcin Głowacki

Share This