Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Maj 11, 2018

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Malczyce, zaprasza na XLVIII sesję Rady Gminy Malczyce, która odbędzie się   w dniu 15 maja 2018 r. /wtorek/ o godz. 16.45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały, według projektu nr 122, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach.
  4. Zamknięcie sesji.
Share This