Port w Malczycach ma nowego gospodarza

Lis 24, 2017

17 listopada w Urzędzie Gminy Malczyce po otrzymanym upoważnieniu Rady Gminy, odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Portowej.

W tym dniu do przetargu przystąpiła firma: Eco Polcon Sp. z o.o., która była dotychczasowym dzierżawca tego terenu i to ona będzie nowym właścicielem portu. Nabywca za nieruchomość zapłaci kwotę 3.161.300 zł , podpisanie aktu notarialnego ma nastąpić z początkiem grudnia.

Firmę Eco-Polcon Sp. z o.o. reprezentuje Prezes Bartosza Fabiańczyk, którego rodzinna od pokoleń związana jest żeglugą śródlądową. Sama firma specjalizuje się w przewozach masowych i drobnicowych, w tym materiałów budowlanych, złomu, węgla itp. Firma obsługuje budowy hydrotechniczne, przeholunki kadłubów oraz przewozy ponadgabarytowe. Dotychczas w Malczycach wytwarzała betonowe części do budowy stopnia rzecznego w Rzeczycy.

Nowy właściciel już wcześniej podkreślał, iż doskonale zna historię Malczyc, która  od zawsze wpisana jest w pejzaż rzeki Odry, która odgrywa w Malczycach znaczącą rolę. Niejednokrotnie na spotkaniach w Urzędzie Gminy, zapewnił, że firma chce działać dla wspólnego dobra, a ich głównym założeniem jest przywrócenie świetności portu, co stanowi duże wyzwanie, którego firma Eco Polcon chce się podjąć. Właściciele mają ogromne doświadczenie, świadczy o tym ich prężnie działająca firma w Szczecinie i Niemczech. Właściciele oświadczyli, że nie tylko chcą przyczynić się polepszenia atrakcyjności portu, lecz również do poprawy warunków życia mieszkańców, a za tym również idą nowe miejsca pracy.

Ze sprzedażą portu Gmina wiąże duże nadzieje. Nowy właściciel portu, działający w branży żeglugi śródlądowej jest poważnym inwestorem z kapitałem polskim, armatorem działającym w kraju i zagranicą. Ma on ambitne plany na rozwój tego terenu. Przy równolegle realizowanych rządowych programach przywrócenia żeglowności rzece Odrze, dokończeniu budowy stopnia wodnego w leżącej wyżej Rzeczycy oraz budowie kolejnych stopni wodnych, port Malczycki powinien, już w niedalekiej przyszłości, odgrywać rolę ważnego węzła transportowego i przeładunkowego. Jest to duża szansa na rozwój całej gminy, aby tej szansy nie zmarnować, już dziś należy dokonywać zdecydowanych, przemyślanych działań inwestycyjnych. Port, może stać się wizytówką i dumą Malczyc, został  przekazany w ręce osób, które z całą pewnością wykorzystają jego potencjał. Nowi właściciele portu, już w trakcie wcześniejszej umowy dzierżawy terenu udowodnili, że są przygotowani, mają szczere zamiary, doświadczenie, wiedzę i środki na urealnienie wizji przywrócenia świetności malczyckiemu portu. Gmina w urzeczywistnianiu tego celu zamierza brać aktywny udział, współdziałać, lobbować i pomagać inwestorowi. Przy wspólnym zaangażowaniu, pracy i kapitale przedsiębiorcy plany odbudowy portu i przywrócenia jego funkcji stają się jak najbardziej osiągalne.

 „Pan Bartosz Fabiańczyk reprezentuje grupę FABICO – największego armatora polskiego, którego barki pływają po wodach rzek całej Europy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zgodnie z toczonymi rozmowami mamy podobne zdanie na temat malczyckiego portu i nabrzeży, którym należy przywrócić pierwotny charakter ściśle związany z Odrą. Oczywiście rozwój tych inwestycji uzależniony jest od programu rządowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakładającego budowę lub modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów  Va klasy żeglowności na lata 2014-2020.” W mojej ocenie port w Malczycach po ponad 70 letniej historii powojennej po raz pierwszy będzie miał prawdziwego gospodarza. Nie chodziło nam o to, aby przeprowadzić transakcję sprzedaży   portu, ale o to, aby znaleźć dla niego właściciela – inwestora, który da gwarancję rozwoju przemysłu portowego a przez to przyczyni się do rozwoju Malczyc. Takich firm jak Eco Polcon na polskim rynku jest może dwie, więc mamy szczęście, że jesteśmy w kręgu   zainteresowania polskiego armatora dzięki któremu, port oraz gmina będą rozkwitać jak przed laty ” –  komentuje Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski

 

 

wizualizacja portu w Malczycach

Share This