Obchody powiatowe św. Floriana z Odznakami Honorowymi Gminy Malczyce

Maj 15, 2019

W tym roku uroczystości powiatowego Dnia Strażaka obchodziliśmy przed Komendą Powiatową PSP w Środzie Śląskiej, gdzie odbyła się uroczystość z udziałem druhów OSP z terenu powiatu oraz strażaków PSP ze Środy Śląskiej.
Odznaką Honorową” za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Malczyce Wójt Piotr Frankowski wspólnie z prezesem Zarządu Gminnego OSP Adamem Haładusem, uhonorowali Komendanta Powiatowego PSP. bryg. mgr inż. Marka Wawrejko oraz dh Leszka Gawlińskiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
Odznaka jest dowodem pamięci i wdzięczności osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom społecznym, jako wyraz uznania za: działalność przeciwpożarową i ratowniczą na terenie Gminy Malczyce, ofiarność w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, ofiarną służbę strażaków Gminy Malczyce, bezinteresowną pomoc w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej Gminy Malczyce, kultywowanie tradycji i historii ruchu strażackiego; działalność oświatową, artystyczną, kulturalną i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej, długoletnią i aktywną działalnością w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM

Share This