Zaznacz stronę

O G Ł O S Z E N I E

Gru 28, 2017

Zawiadamiam mieszkańców wsi Mazurowice, że w dniu 10 STYCZNIA 2018 r. o godz. 17.00 – I termin, o godz. 17.15 – II termin,  w świetlicy w Mazurowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do rady sołeckiej.

Zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób. W przypadku braku określonego quorum następne zebranie wiejskie sołectwa odbywa się po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Malczycach od 3 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna zwołania zebrania: Statut sołectwa Mazurowice.

                                                                      Wójt Gminy Malczyce

                                                                    / – /    Piotr Frankowski

Share This