Komunikat wójta gminy Malczyce Piotra Frankowskiego

Mar 26, 2020

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z tym trudnym dla nas wszystkich okresem wynikającym z ogłoszonego stanu epidemii apelujemy o zachowanie rozwagi i ostrożności. Zwracamy się do Państwa z prośbą o racjonalne i rozsądne podejście do panującej sytuacji dla dobra ogółu.

Proszę pamiętać, iż tworzymy wszyscy wspólnotę, za którą każdy z nas bierze odpowiedzialność. Zachowanie nas wszystkich jak i każdego z osobna może zadecydować o bezpieczeństwie, zdrowiu, a nawet życiu naszych wnuków, dzieci, dziadków czy rodziców. Bądźmy odpowiedzialni, ale też wspierajmy się nawzajem w tych trudnych chwilach zarówno emocjonalnie, jak i pomagając sobie w miarę potrzeb i możliwości. Pracownicy Urzędu Gminy również służą mieszkańcom pomocą i radą. Bardzo dziękuję po raz kolejny malczyckiej przychodni z kierownikiem Mateuszem Olkowskim na czele oraz wszystkim lekarzom i osobom wspierającym pracę ośrodka, za dbałość o stan zdrowia mieszkańców naszej wspólnoty i podejmowane działania profilaktyczne.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony, wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego w całym kraju, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zgodnie z prośbą, jaką skierowali do naszego urzędu lekarze SPZOZ Malczyce, którzy w ostatnich dniach zaobserwowali wzmożony ruch zarówno w sklepach jak i przed nimi, apelujemy o zachowanie odstępu i niegromadzenie się czekając np. w kolejce do sklepu, gdyż takie sytuacje sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jednocześnie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach działa zgodnie z w/w wytycznymi i zaleceniami ograniczając bezpośredni i osobisty kontakt pacjentów z SPZOZ, a także dokonując każdorazowej weryfikacji zgłaszających się do ośrodka osób przez personel medyczny pod kątem epidemiologicznym. Zapewniona jest stała obecność lekarza i personelu pielęgniarskiego, celem realizacji wszystkich potrzeb pacjentów. Na miejscu realizowane są teleporady – bezpośrednie rozmowy telefoniczne pacjentów z wykwalifikowanym personelem medycznym oraz lekarzem.

Wójt gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Share This