Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018

Paź 17, 2018

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – więcej załącznik


Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2018 roku w sprawie  numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.więcej załącznik


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – więcej załącznik


OBWIESZCZENIE  Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 1 października 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Malczyce zarządzonych  na dzień  21 października 2018 r. – więcej załącznik 


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 1 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – więcej załącznik 

Share This