Informacja wójta gminy Malczyce Piotra Frankowskiego

Mar 24, 2020

24.02.2020 Po posiedzeniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego Wójt gminy Piotr Frankowski informuje:

Koronawirus na Dolnym Śląsku – aktualne dane:
liczba potwierdzonych przypadków zachorowania – 97 liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania – 87 liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją – 3502 liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 2776 dwie osoby zmarły.
Powiat Średzki, w kwarantannie pozostaje 111 osób, w tym 7 z terenu Gminy Malczyce a 145 ma nadzór epidemiologiczny. Żadnego przypadku zachorowania. Wzrost osób zakwalifikowanych do kwarantanny to efekt powrotów naszych mieszkańców z zagranicy.

Podsumowanie działań gminy Malczyce:
Tuż po piątkowym spotkaniu uruchomiona została gminna telefoniczna linia wsparcia dla osób przebywających w kwarantannie, a także dla osób starszych, które w obawie o stan zdrowia pozostają w domu. Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb osób, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższych, a następnie wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakupach podstawowych artykułów. W razie potrzeby chęć pomocy deklarują również pełnoletni przedstawiciele harcerstwa oraz jednostek OSP.
Zakupiono sprzęt oraz preparaty do dezynfekcji. Gmina Malczyce planuje szereg akcji dezynfekcyjnych miejsc publicznych, placówek oświaty i kultury, a także ośrodka zdrowia. Sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki OSP do odkażania sprzętu w razie interwencji w miejscach zagrożonych.
Urząd Gminy w Malczycach, mimo, że jest zamknięty dla interesantów funkcjonuje zgodnie z planem. Wszelkie sprawy są załatwiane głównie telefonicznie i mailowo.
Jednostki OSP z gminy Malczyce nie prowadziły jeszcze żadnych działań związanych z epidemią.
SPZOZ działa w sposób ograniczony. Przyjęcia pacjentów odbywają się wyłącznie telefonicznie, pacjent otrzymuje e-zwolnienie oraz e-receptę. Teleporady udzielane są w godzinach od 8 do 18. W sytuacji, kiedy to niezbędne, pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza lub na badania laboratoryjne i wtedy możliwe jest wejście do budynku SPZOZ. Praca poradni specjalistycznych, rehabilitacji oraz poradni stomatologicznej została tymczasowo wstrzymana.

Share This