Zaznacz stronę

Dobrze wypadliśmy w rankingu zamożności gmin za rok 2017

Sie 2, 2018

Gmina Malczyce w rankingu zamożności gmin znalazła się w pierwszej pięćsetce, dokładnie na 413 pozycji z zamożnością w wysokości 2.989,60 złotych. Z pośród gmin powiatu średzkiego uzyskaliśmy największy awans, w 2016 roku gmina znajdowała się dopiero na 1323 miejscu.

Ranking samorządów od kilku lat przygotowuje pismo „Wspólnota”. Dochody gmin z 2017 r. zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W taki sposób powstało zestawienie najbogatszych samorządów w kategoriach: województw, powiatów, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich.

Przy obliczaniu wskaźnika użytego w rankingu pominięto wpływy z dotacji celowych, czyli m.in. pozyskanych dofinansowań ze środków unijnych, które miałyby wpływ na chwilowe zwiększenie dochodów. Wpływ dużej dotacji podniósłby pozycje wielu samorządów w rankingu, a awans ten byłby tylko chwilowy i nie miałby związku z trwałym wzrostem zamożności.

Dlatego jeszcze bardziej cieszy fakt z pozycji w rankingu naszej gminy, która wynika wyłącznie z uwzględnienia dochodów własnych i otrzymywanych subwencji.

Jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i  województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

 

źródło:
http://sroda.express-miejski.pl/wiadomosc/33784,ranking-zamoznosci-gmin-za-2017-rok-jak-wypadly-sredzkie-samorzady

Share This