9 maja – dzień Europy

Maj 9, 2019

Dzisiaj kraje członkowskie Unii Europejskiej świętują dzień Europy.
Dzień Europy obchodzony jest 9 maja na pamiątkę ustanowienia Planu Schumana (09.05.1950 r.), który był zalążkiem do późniejszej integracji europejskiej.
1 maja 2004 r. Polska, na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, wstąpiła do Unii Europejskiej. Wraz z Polską do Unii Europejskiej przyjęto Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Słowację, Słowenię oraz Węgry. Członkostwo w Unii Europejskiej ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy naszego państwa, dzięki możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Gmina Malczyce także korzysta ze środków unijnych w celu restrukturyzacji i modernizacji obiektów położonych na jej terenie. Dzięki funduszom europejskim zostały zrealizowane m.in. inwestycje takie jak:

Budowa nowej oczyszczalni ścieków.

Była to rekordowa inwestycja na terenie naszej gminy. Roboty budowlane trwały ok. rok, zostały zakończone wraz z początkiem sierpnia 2018 roku. Inwestycja w gospodarkę wodno-ściekową, polegająca na budowie nowych reaktorów, remoncie istniejących pomieszczeń, rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, budowie nowej stacji transformatorowej, wybudowaniu nowego zbiornika zlewni ścieków, kosztowała ponad  11 mln zł. Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 10 mln zł.

Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach.

Od 2018 r. Malczyce mogą poszczycić się odnowioną salą widowiskową oraz zmodernizowanymi pomieszczeniami w GOKu. W odnowionej sali znajduje się 177 miejsc siedzących. Pomieszczenie zostało doświetlone oknami z elektrycznymi roletami zaciemniającymi do projekcji multimedialnych, a w suficie zamontowano elektrycznie rozwijany ekran. Sala została wyposażona
w profesjonalne nagłośnienie. Ogrzewanie budynku wspomagane jest przez układ solarny zasilany kolektorem słonecznym. Dodatkowo, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej zejścia w stronę Odry oraz przygotowano za obiektem Gminnego Ośrodka Kultury jako przystań kajakową. Dzięki przeprowadzonej inwestycji odbywają się tam uroczystości patriotyczne i kulturalne, koncerty
oraz spotkania z mieszkańcami. Na to zadanie gmina Malczyce pozyskała dotację w wysokości 50 tys. zł z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018.

Prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska oraz budynku Przedszkola Publicznego w Malczycach.

W obu obiektach docieplony został stropodach oraz ściany zewnętrzne, wymienione zostały drzwi wejściowe i okna. Dodatkowo w budynku szkoły zmodernizowano system grzewczy, kotłownia węglowa została zmieniona na biomasę. Odnowiona elewacja obu budynków znacznie zwiększyła ich atrakcyjność. W związku z modernizacją systemu grzewczego nastąpiła znaczna poprawa efektywności wykorzystywania energii. Dotacja, pozyskana ze środków unijnych, wyniosła ponad 2 mln zł.
Dzięki możliwości pozyskiwania środków unijnych, gmina Malczyce stale się rozwija, zapewniając jej mieszkańcom wygodę oraz bezpieczeństwo, a także podnosząc standard i jakość życia mieszkańców.

Otwarcie nowej oczyszczalni

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska oraz Przedszkola Publicznego w Malczycach

Share This