10 000 tys zł. na wyposażenie szkoły podstawowej

Sie 7, 2018

Informujemy, że Fundacja „Szansa na Przyszłość” działająca na terenie gminy Malczyce otrzymała dotację w trybie art.19a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Młody Dolny Śląsk, na realizację zadania publicznego pn. „Skarby Dolnego Śląska inspiracją dla młodzieży”. Fundacji przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zdania w okresie od 3.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Pozyskana kwota dofinansowania pozwoli na przeprowadzenie cyklu działań związanych z nadaniem szkole podstawowej im. „Skarbów Dolnego Śląska”. W ramach działań planuje się zakupić elektryczny ekran projekcyjny, rzutnik i głośniki. Ponadto przewidziano organizację konkursu fotograficznego i na tematy Dolnego Śląska oraz spotkania z osobistościami z Dolnego Śląska.

Share This